พนักงานบัญชี

Jobs

Temporary | 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, Bangkok | Posted on Dec 12, 2017 ← Back

Job Description

- ตรวจสอบเอกสารที่รับมาเพื่อบันทึกรายการตั้งหนี้ทุกรายการ
- บันทึกรายการตั้งหนี้จากเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ
- บันทึกรายการทำจ่าย และจัดทำเช็คจ่าย
- จัดเตรียมแบบนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
- ตรวจเอกสารรับวางบิลประจำเดือน
- จัดเก็บเอกสารตั้งหนี้ และดูแลแฟ้มเอกสารตั้งหนี้

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.


Requirements:

- ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
- พิมพ์ดีดคล่อง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
- มีความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถเริ่มงานได้ทันที
- พนักงานสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีงานไม่เสร็จตามกำหนด
- มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน


How to Apply

- ทาง e-mail
- walk in
- ส่งจดหมาย

If you want to apply, please click at below button.